Establishment Section


Shri. M. T. Gangurde
Registrar
M.Com
32 Years
Sr.No. Name of Staff Designation Joining Date Experience
1 Shri. Meghraj Tukaram Gangurde Registrar 20-09-1990 32 Years
2 Sau. Latika Suresh Gaikwad Office Supdt. 22-01-1996 26 Years
3 Shri. Pandurang Laxman Ghode Steno 07-08-1997 21 years
4 Shri. Devidas Ukhaji Kasare Head Clerk 20-05-1997 25 years
5 Sau. Hemangi Anil Sasane Head Clerk 24-06-2008 13 years
6 Shri. Manoj Ganpatrao Kahar Senior Clerk 14-08-2007 14 years
7 Shri. Gautam Bhaskar Palve Senior Clerk 11-04-2007 14 years
8 Shri. Narayan Mansaram Gaikwad Senior Clerk 05-02-2013 9 years
9 Shri. Kailas Keshav Dhatrak Senior Clerk 13-08-2007 14 years
10 Smt. Maya Dhyanesh Pagare Junior Clerk 08-02-2013 09 years
11 Shri. Macchindra Pandurang Dhakne Junior Clerk 01-01-2015 07 Years
12 Smt. Nalini Mohan Chavan Junior Clerk 19-03-2020 2 years
13 Shri. Gokul Ganpat Hire Junior Clerk 01-01-2015 07 Years
14 Shri. Raghunath Deoram Patole Peon 06-08-1987 34 years
15 Shri. Ashok Jaggnath Dahale Peon 25-09-1992 30 years
16 Asifkhan Sherkhan Khan Peon 16-05-1997 25 years
17 Shri. Suresh Mogal Pagare Hamal 26-02-1996 24 years
18 Smt. Manda Vitthal Bachkar Hamal 08-05-2015 6 years