Establishment Section


Shri. M. T. Gangurde
Registrar
M.Com
26Years
Sr.No. Name of Staff Designation Joining Date Experience
1 Shri. Meghraj Tukaram Gangurde Registrar 20-09-1990 28 Years
2 Shri. Manohar Sitaram Chaudhari Office Supdt. 01-09-1993 25 Year
3 Sau. Anita Pramod Kochure Head Clerk 01-09-1993 25 year
4 Shri. Ajay Harishchandra Katare Head Clerk 05-08-1994 24 year
5 Shri. Pandurang Laxman Ghode Steno 07-08-1997 21 year
6 Shri. Devidas Ukhaji Kasare Senior Clerk 20-05-1997 21 year
7 Shri. Gautam Bhaskar Palve Senior Clerk 11-04-2007 11 year
8 Sau. Hemangi Anil Sasane Senior Clerk 24-06-2008 10 year
9 Ku. Sunita Ramesh Kolapkar Senior Clerk 06-09-1994 24 year
10 Shri. Kanhu Bhikaji Raut Driver 23-01-2000 18 year
11 Smt. Maya Abaji Shiral Junior Clerk 08-02-2013 05 year
12 Smt. Vaishali Dattraya Shinde Junior Clerk 31-07-2014 04 Year
13 Shri. Macchindra Pandurang Dhakne Junior Clerk 01-01-2015 03 Year
14 Smt. Surekha Uttam Thakare Junior Clerk 08-05-2015 03 year
15 Shri. Raghunath Deoram Patole Peon 06-08-1987 31 year
16 Shri. Ashok Jaggnath Dahale Peon 25-09-1992 26 year
17 Asifkhan Sherkhan Khan Peon 16-05-1997 21 year